dali.uffs.net

Salvador Dalí - Napsali 04.07.2001


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

Mladá Fronta Dnes, rubrika Kultura, 04.07.2001
Na Štýrského si už lze sáhnout
Torst vydal reprinty Erotické revue a knihy Emilie přichází ke mně ve snu

Surrealismus je dnes asi nejpopulárnějším ze všech -ismů, které 20. století přineslo a také uzavřelo. Podstatným důvodem této popularity je otevřená sexualita v dílech jeho představitelů. Jindřich Štýrský (1899-1942) svým pudům věnoval v třicátých letech především tři ročníky legendární Erotické revue a neméně slavnou sbírku Emilie přichází ke mně ve snu, vyšlou v jeho Edici 69. Obě záležitosti byly kvůli puritánským zákonům první republiky striktně určeny pro silně limitované publikum a staly se téměř nedosažitelnou exkluzivitou. To nyní změnilo nakladatelství Torst reprinty, tedy přetisky původních vydání.
Recenze
Z Erotické revue je zatím k dostání pouze třetí díl, první dva vyjdou až na podzim. Závěrečný svazek sexuálních říkaček, povídek, básniček a ilustrací dostal přednost kvůli doplňujícímu a vysvětlujícímu doslovu Karla Srpa. Klíč k reprintům ovšem leží už v původním doslovu k Emilii, který kdysi napsal psychoanalytik Bohuslav Brouk. "Nic nemůže deprimovati tak silně nad hmotu těla povznešené lidi jako jejich automaticky se ohlašující živočišnost," píše tento guru všech příznivců "osvobozeného libida". To nicméně neznamená, že by hlavní přínos Štýrského počinů spočíval ve schopnosti polechtat slabiny i největšímu puritánovi. Srp dnes - narozdíl od Brouka - nemusí bojovat proti maloměšťáckému vytlačování všeho smyslného za zdi ložnic a dveře veřejných domů. Při současné sexuální otevřenosti se "odvázanost" Emilie i revue stává druhotným prvkem. Právě v dnešním pohledu se odkrývá, že zvláště Emilie je skvělý a v našich dějinách zásadní literární i výtvarný artefakt.
Štýrského pětistránkový snový záznam představ o tajemné Emilii je jistě inspirován podobnými - i když ne tak literárně vyzrálými - texty tištěnými v Erotické revui. Třeba známými sexuálními výlety Viktora Huga či Algernona Charlese Swinburna. Rovněž třetí z onoho skrývaného, avšak nepotlačitelného rozjitření citlivých tělesných senzorů při četbě příběhů o nevinných dívkách toužících po Priapovi vilného gentlemana či před ním utíkajících.
Štýrského představy jsou podobně chlípné, ovšem zdaleka ne tak hravé. Jeho sny skličují. Jsou to až dekadentní souboje s vlastním raciem, které autor otupuje, aby se dobral tíživého dna svých nedosažitelných tužeb bez ohledu na cenzuru svědomí. Je přitom jedno, zda literární Emilie byla v reálu opravdu jeho sestrou, jak se snaží v doslovu dokládat Srp. Zachycené hlubiny Štýrského podvědomí jsou dostatečně husté i bez berličky skutečných rodinných vazeb.
Fotografické koláže připojené za textem Emilie mají v surrealismu výsostné postavení; a to i ve světě. Nikomu jinému se nepodařilo ve fotografii tak jemně a zároveň tak důrazně skloubit něžné éterické motivy s tvrdou pornografií. Ještě před šesti lety američtí celníci odmítli originální Štýrského koláže kvůli jejich "obscénnosti" pustit na pařížskou výstavu Fémininmasculin (Le sexe de l'art). Torst získal diapozitivy původních koláží, a vůbec poprvé je tak tiskne v originální barvě, kterou neznalo ani oněch 69 majitelů černobílé Emilie z roku 1933. Navíc jich přikládá rovnou dvanáct, což platilo pouze pro vydání luxusní; běžné vydání jich totiž mělo jen deset.
Přínosu nynějších dvou edičních lahůdek je ještě mnoho. U Erotické revue uveďme alespoň to, že zde Srp odkrývá utajované autorství Emila Filly a Voskovce s Werichem. Nejobdivuhodnější je však fakt, že knihy jsou exkluzivní hlavně svou kvalitou, nikoliv udávanými závratnými cenami, které se za původní vydání platily. Počkejme si tedy, zda se uskuteční Srpovo proroctví ze závěru Emilie: "Patřil-li koncem 19. století k nejrozšířenějším českým umělcům Josef Mánes, jehož reprodukce sloužily k výzdobě obývacích pokojů všech sociálních vrstev, jsou Štyrského koláže k Emilii v tomto smyslu určeny pro 21. století."
JAN H. VITVAR

Erotická revue III. Reprint původního vydání z dubna 1933. Doslov napsal Karel Srp. Torst, Praha 2001, 143 stran, náklad a cena neuvedeny, prodává se za 159 korun.

Jindřich Štýrský: Emilie přichází ke mně ve snu. Reprint původního vydání z května 1933. Doslov napsal Karel Srp. Torst, Praha 2001, 47 stran, náklad a ceny neuvedeny, prodává se za 199 korun.

Ukázka z Emilie - jedna z dvanácti koláží knihy a dvě věty z úvodního textu: "Tato žena je mojí rakví a chodí, ukrývajíc mne ve své podobě. A tak proklínaje ji, zatracuji sebe, a miluje ji, usínám s odlitkem její dlaně na svém pyji."

Mladá Fronta Dnes, 04.07.2001


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]