dali.uffs.net

Salvador Dalí - Obrazová Galerie 1


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

[1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 80]
Self-portrait with the Neck of Raphael ( 58,6 kB )
Autoportrait au cou de Raphaël
Autoportrét s Rafaelovým krkem
1920-1921, olej na plátně, 41,5 x 53 cm
Figueras, Fundación Gala-Salvador Dalí, Dalího dar španělskému státu

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Portrait of the Violoncellist Ricardo Pichot ( 108 kB )
Portrait du violoncelliste Ricardo Pichot
Portrét cellisty Ricarda Pichota
1920, olej na plátně, 61,5 x 49 cm
Cadaqués, soukromá sbírka

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Still Life: Sandia ( 194 kB )
Zátiší: Sandia
1924, olej na plátně, 19 1/2 x 19 1/2 inches
Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.

The Girl standing near the window ( 122 kB )
Personnage á une fenétre (Figura en une finestra)
Děvče stojící u okna
1925, olej na plátně, 103 x 75 cm
Madrid, Museo Nacional Reina Sofía

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Basket of Bread ( 67,5 kB , 24,7 kB )
Corbeille de pain - Panera del pa
Košík s chlebem
1926, olej na dřevě, 31.5 x 31.5 cm
St. Petersburg (Florida), Salvador Dalí Museum

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Figure on the Rocks ( 28 kB )
Personnage parmi les rochers
Postava mezi skalisky
1926, olej na překližce, 27 x 41 cm
Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Apparatus and hand ( 84,6 kB , 139 kB , 77,8 kB )
Appareil et main
Aparát a ruka
1927, olej na dřevě, 62.2 x 47.6 cm, rozbor obrazu
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.

Illumined Pleasures ( 107 kB )
Les Plaisirs illuminés
Iluminované slasti
1929, olej a koláž složená na dřevě, 9 3/8 x 13 3/4 in. (24 x 34.5 cm)
The Museum of Modern Art, New York; Collection Sidney and Harriet Janis, 1957

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Portrait of Paul Eluard ( 115 kB )
Portrait de Paul Eluard
Portrét Paula Eluarda
1929, olej na kartonu, 33 x 25 cm
soukromá sbírka Cecila Eluard Boaretto

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Dismal Sports ( 85,6 kB )
Le jeu lugubre
Truchlivá hra [Neblahé hry]
1929, olej a koláž na kartonu, 44.4 x 30.3 cm
soukromá sbírka

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

The First Day of Spring ( 52 kB )
První jarní den
1929, ??, ??
??

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Great Masturbator ( 76 kB )
Le grand Masturbeteur
Velký masturbátor
1929, olej na plátně, 110 x 150 cm
Madrid, Museo Nacional Reina Sofía; Dalího dar španělskému státu

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Imperial Monument for Child-Woman ( 199 kB )
Monument impérial á la femme-enfant
Císařský pomník pro dítě-ženu
1929, olej na plátně, 140 x 80 cm
Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, Dalího dar španělskému státu

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

The Fountain ( 143 kB )
La Fontaine
Studna
1930, olej na dřevě, 66 x 41 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Partial Hallucination: Six Apparitions of Lenin On a Grand Piano ( 100 kB )
Hallucination partielle. Six apparitions de Lénine sur un piano
Částečná halucinace. Šest zjevení Lenina na pianě
1931, olej na plátně, 114 x 146 cm
Paříž, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Persistence of Memory ( 55,2 kB , 109 kB , 92,4 kB , 122 kB )
La Persistance de la mémoire
Persistence paměti [Měkké hodinky : Uplývající čas]
1931, olej na plátně, 9 1/2 x 13 in (24.1 x 33 cm), napsali...
The Museum of Modern Art, New York

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Meditation on the Harp ( 114 kB )
Méditation sur la harpe
Meditace nad harfu
1932-34, olej na plátně, 66.7 x 47 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Masochistic Instrument ( 145 kB )
Masochistický nástroj
1933-34, olej na plátně, 62 x 47 cm, rozbor obrazu
soukromá sbírka

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Phenomenon of Ecstasy ( 116 kB )
Jev (úkaz) extáze
1933, foto koláž, -
-

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Portrait of Mae West ( 174 kB , 41,6 kB , 109 kB )
Visage de Mae West (pouvant étre utilisé comme appartement surréaliste)
Obličej Mae Westové (použitelný jako surrealistické apartmá)
1934-35, kvaš na novinovém papíře, 31 x 17 cm
Chicago (Ill.), The Art Institute of Chicago

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]