dali.uffs.net

Salvador Dalí - Obrazová Galerie 2


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

[1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 80]
Atmospheric Skull Sodomizing a Grand Piano ( 123 kB )
Tete de mort atmosphérique sodomisant un piano a queue
Atmosferická lebka sodomizující velké křídlo
1934, olej na desce (panelu), 5 1/2 x 7 inches, detail obrazu
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.

Atmospheric Skull Sodomizing a Grand Piano - Detail of Skull ( 53,9 kB )
Tete de mort atmosphérique sodomisant un piano a queue
Atmosferická lebka sodomizující velké křídlo
1934, olej na desce (panelu), 5 1/2 x 7 inches, celý obraz
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.

Surrealistic Poster ( 144 kB )
Affiche surréaliste
Surrealistický plakát
1934, olej na litografii s klíčem, 69 x 46 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

The Ghost of Vermeer of Delft, which can be used as a Table ( 146 kB , 59,4 kB , 126 kB )
Le Spectre de Vermeer van Delft pouvant etre utilisé comme table (théorie phenoménologique du "meuble-aliment")
Duch Vermeera z Delft, který může být použit jako stůl (fenomenologická teorie "nábytku-pokrmu")
1934, olej na plátně, 18 x 13.9 cm
Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

The Weaning of Furniture-Nutrition ( 71,2 kB , 103 kB )
Le sevrage du meuble-aliment
Odkojení "nábytkem-pokrmem" [Odstavení (odvykání) "zásoby-výživy"]
1934, olej na desce, 7 x 9 1/2 in
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Apparition of Town Delft ( 84,7 kB )
Ľ apparition de la ville de Delft
Zjevení města Delft
1935-1936, olej na dřevě, 31 x 34,5 cm
Ženeva - Švýcarsko, soukromá sbírka

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Archaeological Reminiscence of Millet's Angelus ( 25,6 kB , 121 kB )
Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet
Archeologická reminiscence na Milletovo Klekání
1935, olej na dřevě, 32 x 39 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Cannibalism in Autumn ( 142 kB , 88,3 kB , 88,3 kB )
Cannibalisme de l'automne
Podzimní kanibalismus [Kanibalismus na podzim]
1936-37, olej na plátně, 65 x 65.2 cm
The Tate Gallery, Londýn (býv. sbírka Edwarda Jamese)

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Lighted Giraffes ( 179 kB , 30,7 kB , 19,9 kB )
Girafe en feu
Hořící žirafa
1936-37, olej na dřevě, 35 x 27 cm
Muzeum umění, Basilej, nadace Emanuela Hoffmana

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Spain ( 189 kB , 92 kB )
Espagne
Španělsko
1936-38, olej na plátně, 91.8 x 60.2 cm
Museum Boymans-van Breuningen, Rotterdam (býv. sbírka Edwarda Jamese)

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Soft Construction with Boiled Beans: Premonition of Civil War ( 69,7 kB , 44,8 kB )
Construction molle avec haricots bouillis, prémonition de la guerre civile
Měkká konstrukce s vařenými boby, předtucha občanské války
1936, olej na plátně, 39 3/8 x 39 in. (100 x 99 cm)
The Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Outskirts of History ( 158 kB , 107 kB )
Banlieue de la ville paranoiaque-critique: aprés-midi sur la lisiére de l'historie européenne
Periférie paranoidně kritického města: odpoledne na pokraji evropských dějin
1936, olej na dřevě, 46 x 66 cm
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen (býv. sbírka Edwarda Jamese)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Three Young Surrealistic Women Holding in Their Arms the Skins of an Orchestra ( 30,8 kB , 88,1 kB )
Femmes aux tetes de fleurs retrouvant sur la plage la depouille d' un piano a queue
Tři mladé surreální dívky držící ve svých rukou kůže hudebních nástrojů
[Ženy s květovanými hlavami, které našly na pláži kůži koncertního křídla]
1936, olej na plátně, 21 1/4 x 25 5/8 inches
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright - © 1995 - 2000 MicroVision

Metamorphosis of Narcissus ( 181 kB , 146 kB , 266 kB , 53,6 kB )
Proměna narcise
1937-38, olej na plátně, 50.8 x 78.2 cm
The Tate Gallery, Londýn

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach ( 95,4 kB )
Apparation d'un visage et d'un compotier sur une plage
Zjevení obličeje a mísy na ovoce na pláži
1938, olej na plátně, 114.8 x 143.8 cm
Hartford (Conn.), The Ella Gallup Sumner and Mary Catlin Sumner Collection

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

Mountain Lake with Telephone ( 38,5 kB , 127 kB )
Plage avec télephone
Pláž s telefonem [Horské jezero s telefonem]
1938, olej na plátně, 73.6 x 92 cm , detail obrazu
Londýn, The Tate Gallery (býv. sbírka Edwarda Jamese)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Mountain Lake with Telephone - Detail of Telephone ( 172 kB )
Plage avec télephone
detail obrazu Pláž s telefonem [Horské jezero s telefonem]
1938, olej na plátně, 73.6 x 92 cm, celý obraz : 38,5 kB , 127 kB
Londýn, The Tate Gallery (býv. sbírka Edwarda Jamese)

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

The Endless Enigma ( 114 kB )
L'énigme sans fin
Nekonečná záhada
1938, olej na plátně, 114.3 x 144 cm, odjinud (německy)
Madrid, Museo Nacional Reina Sofia; Dalího dar španělskému státu

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Transparent Simulacrum of the Feigned Image ( 186 kB )
Průhledná simulace předstíraného dojmu
1938, olej, -
Buffalo, New York

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

Slave Market with the Disappearing Bust of Voltaire ( 90,9 kB , 72,1 kB )
Marché d'esclaves avec apparation du buste invisible de Voltaire
Trh na otroky se zjevením neviditelné Voltairovy busty
1940, olej na plátně, 18 1/4 x 25 3/4 in (46.5 x 65.5 cm)
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]