dali.uffs.net

Salvador Dalí - Obrazová Galerie 3


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

[1 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 80]
Three Ages of Life ( 121 kB )
Les trois Ages
Tři věky života
1940, olej na plátně, 50 x 65 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.

Visage of War ( 43,9 kB )
Visage de la guerre
Tvář války
1940, olej na plátně, 64 x 79 cm
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Geopolitical Child Watching the Birth of the New Man ( 53,3 kB )
Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau
Geopolitické dítě pozoruje zrození nového člověka
1943, olej na plátně, 45.5 x 52 cm, rozbor obrazu
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

Half a Giant Cup Suspended with an Inexplicable Appendage Five Meters Long ( 113 kB )
Polovina obrovského šálku s nevysvětlitelným přívěškem (přídavkem, příslušenstvím) 5 metrů dlouhým
1944-45, olej na plátně, 50 x 31 cm
soukromá sbírka, Basilej

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Dream Inspired By A Bee Flying Around A Pomegranate A Second Before Waking Up ( 79,5 kB , 55 kB )
Réve cause par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade, une seconde avant l'éveil
Sen, vyvolaný letem včely kolem granátového jablka, vteřinu před probuzením
1944, olej na plátně, 51 x 40.5 cm, rozbor obrazu
sbírka Thyssen - Bornemisza, Lugano-Castagnola

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

Sentimental Colloguy ( 193 kB )
Citový rozhovor [Sentimentální diskuse]
1944, olej na plátně, 27.3 x 40.9 cm
The Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

My Wife, Naked, Watching Her Own Body, Which Changes Into a Staircase, Three Vertebrae of a Column, the Sky And Architecture ( 112 kB , 50,7 kB )
Ma Femme, nue, regardant son propre corps devenir marches, trois vertébres d'une colonne, ciel et architecture
Moje žena, nahá, pozorující své vlastní tělo, které se promítá na schody, sloup, oblohu a architekturu
1945, olej na dřevě, 61 x 52 cm, rozbor obrazu , o prodeji obrazu
soukromá sbírka, New York

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

Temptation of St. Anthony ( 163 kB , 139 kB )
La Tentation de Saint Antoine
Pokušení svatého Antonína
1946, olej na plátně, 89.7 x 119.5 cm , o sv. Antonínovi
Královské muzeum krásných umění v Bruselu

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Dematerialization Near the Nose of Nero ( 110 kB , 80 kB )
La Séparation de l'atome
Dematerializace Neronova nosu [Rozštěpení atomu]
1947, olej na plátně, 76.2 x 45.8 cm , rozbor obrazu
soukromá sbírka, Figueras, Fundación Gala-Salvador Dalí, Dalího dar španělskému státu

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

The Elephants ( 93,4 kB , 13,9 kB )
Les Éléphants
Sloni
1948, olej na plátně, 49 x 60 cm
soukromá sbírka

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

First Study for the Madonna of Port Lligat ( 165 kB )
První studie k Madoně z Port Lligatu
1949, olej na plátně, 49 x 38 cm , rozbor obrazu
Marquette University Committee on the Fine Arts, Milwaukee

© Salvador Dalí - Gala-Salvador Dalí Foundation, VEGAP 2000

Leda atomica ( 131 kB , 160 kB )
Leda atomica
Leda atomica
1949, olej na plátně, 61.1 x 45.3 cm
Teatro-Museo Dali, Figueras, Fundación Gala-Slavador Dalí

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Ascent into the Sky ( 21,4 kB )
Výstup do oblohy
1950, Wash, 20 x 29 3/4 inches
The Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright - © 1995 - 2000 MicroVision

Madonna of Port Lligat ( 26,4 kB )
La Madone de Port Lligat
Madona z Port Lligatu
1950, olej na plátně, 144 x 96 cm
Tokio, soukromá sbírka

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Christ of Saint John of the Cross ( 74,9 kB , 90,9 kB )
Christ de Saint-Jean-de-la-Croix
Kristus svatého Jana z Kříže
1951, olej na plátně, 205 x 116 cm
Glasgow, The Glasgow Art Gallery

Copyright © 1989, Salvador Dalí / DEMART PRO ARTE B.V.

Raphaelesque Head Bursting ( 211 kB )
Téte raphaëlesque éclatée (explosant)
Explodující Raffaelova hlava [Raffaelova hlava, puklá]
1951, olej na plátně, 44.5 x 35 cm , rozbor obrazu
Edinburgh, Scottish National Gallery, zápůjčka od slečny Stead-Ellis, Summerset

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

The Disintegration of the Persistence of Memory ( 215 kB )
Rozpad (rozklad) persistence paměti (vytrvalosti vzpomínek)
1952-54, olej na plátně, 10 x 13 inches
The Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.

Galatea of the Spheres ( 160 kB )
Galatée aux sphéres
Sférická Galatea [Galatea z koulí]
1952, olej na plátně, 65 x 54 cm
Figueras, Fundación Gala-Slavador Dalí

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Crucifixion ('Hypercubic Body') ( 130 kB , 150 kB , 71,5 kB )
Crucifixion (Corpus hypercubus)
Ukřižování (Hyperkubické tělo, Corpus hypercubus)
1954, olej na plátně, 194.5 x 124 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York

©1999 Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid

Two Adolescents ( 179 kB )
Dva dospívající mladíci
1954, olej na plátně, 22 x 25 1/2 inches
The Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Copyright © 2000, Salvador Dali Museum, Inc.[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]