dali.uffs.net

Salvador Dalí - Filmová tvorba


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

ANDALUZSKÝ PES

Le Chien Andalou [Un Chien Andalou] (The Andalusian Dog)
Luis Bunuel a Salvador Dalí, Francie, 1929 (Dalího scénář k filmu z roku 1928)

Download1:
http://dali.uffs.net/data/moviez/The_Andalusian_Dog.mov
(The_Andalusian_Dog.mov 94 MB)

http://dali.uffs.net/data/moviez/Un.Chien.Andalou.1928.VHSRip.DivX.avi
(Un.Chien.Andalou.1928.VHSRip.DivX.avi 113 MB)

Download2:
http://muff.fbi.cz/Movies/ChienAndalou.mov
(ChienAndalou.mov, 94 MB)

Download3:
http://epc.buffalo.edu/sound/mp3/sp/bunuel_luis/UN CHIEN ANDALOU.mpg
(UN CHIEN ANDALOU.mpg 156 MB)

Download4:
http://transmissionfilms.com/tf/showmovie.php?id=21
(Windows Media Format 207 MB)

Původní scénář k filmu najdete zde.
You can read the original shooting script here.

Několik screenshotů z filmu můžete nalézt zde.
You can see some frame enlargements here.


ZLATÝ VĚK

L'Age d'Or (The Golden Age)
Luis Bunuel a Salvador Dalí, Francie, 1930

Když jsem psal s Bunuelem scénář k filmu Zlatý věk, bylo mým hlavním záměrem vyjádřit přímou a ryzí linii "chování" lidské bytosti, která sleduje lásku, jež jde napříč hanebnými humanitářskými a vlasteneckými ideály a ostatními ubohými mechanismy skutečnosti.
Salvador Dalí


Scénář: Štíři žijí ve skalách. Bandita, který se vyšplhal na jednu z těchto skal, spatřuje skupinu arcibiskupů, kteří zpívají, usazeni v kamenité krajině. Bandita běží oznámit svým přátelům, že Mallorčané (což jsou arcibiskupové) jsou v jejich bezprostřední blízkosti. Když dorazí do své chatrče, najde své přátele v podivném stavu ochablosti a sklíčenosti. Všichni se chápou zbraní a vycházejí, až na nejmladšího, který již nemůže ani vstát. Dají se na pochod mezi skalami; jeden po druhém však ztrácejí síly a padají k zemi. A tu se v beznaději zhroutí i vůdce banditů. Z místa, kde leží, slyší hukot moře a vidí Mallorčany, kteří jsou nyní v podobě koster rozváti mezi balvany.
Na tomto starém a pustém místě přistane ohromná námořní výprava. Skládá se z farářů, vojenských osob, jeptišek, ministrů a různých lidí v civilu. Všichni zamíří k místu, kde spočívají pozůstatky Mallorčanů. Po vzoru hodnostářů, kráčejících v čele průvodu, smeká i dav.
Jde o to, založit císařský Řím. Při pokládání základního kámene odvrací všeobecnou pozornost pronikavý křik. Pár kroků odtud, v blátě, svádějí muž a žena milostný zápas. Jsou od sebe odtrženi. Muž je zbit a odvlečen policisty.
Tento muž a tato žena se stanou hlavními představiteli filmu. Díky listině, prozrazující jeho vysoké postavení a důležité humanitární a vlastenecké poslání svěřené mu vládou, je muži brzy vrácena svoboda. Od tohoto okamžiku směřuje jeho veškerá aktivita k Lásce. Během nedokončené milostné scény, ovládané dlouho neukojenou vášní, je hrdina odvolán k telefonu právě tou vysoce postavenou osobností, která mu svěřila odpovědnost za zmíněné humanitární poslání. Ministr jej obviňuje. Jelikož zanedbal svůj úkol, zahynuly tisíce starců a nevinných dětí. Hrdina filmu přijímá toto obvinění se spíláním, dále neposlouchá a vrací se po bok své milované ženy, právě v okamžiku, kdy se zcela nevysvětlitelné náhodě podaří odloučit ji od něho ještě definitivněji. V následujícím záběru jej pak vidíme, jak vyhazuje oknem hořící jedli, obrovský zemědělský nástroj, arcibiskupa, žirafu, pera. To všechno se dějě právě ve chvíli, kdy pozůstalí z hradu Selligny přicházejí po zasněženém padacím mostě. Hrabě de Blangis je zřejmě Ježíš Kristus. Tuto poslední epizodu provází pasodoble.

Kromě jiných detailů vidíme ještě v tomto filmu týraného slepce, přejetého psa, syna, bezdůvodně zabitého otcem, políčkovanou starou dámu, atd.

Potřebný software:

OS Windows a Macintosh : QuickTime 5.0 nebo vyšší (http://www.apple.com/quicktime/download/)
OS Linux : Openquicktime nebo Quicktime 4 Linux (http://heroinewarrior.com/quicktime.php3)[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]