dali.uffs.net

Salvador Dalí - Odjinud ...


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

Dada-surrealismus

Reprezentanti:

Charakteristika:

V únoru 1916 založili v Curychu rumunský básník Tristan Tzara, němečtí spisovatelé Hugo Ball a Richard Hülsenbeck a elsaský malíř a sochař H. Arp Cabaret Voltaire, jako literární klub spojený s výstavní siní a jevištěm. Název Dada pro hnutí dodalo náhodné otevření Laroussova slovníku. V Galerii Dada vystavovali 1917 svá díla H. Arp, C. de Chirico, M. Ernst, L. Feininger, V. Kandinskij, P. Klee, O. Kokoschka, F. Marc, A. Modigliani a P. Picasso. Nejvýznamnější uměleckou osobností byl Arp; v jeho kolážích, dřevorytech a reliéfech se vyrovnávají podvědomé představy s výtvarnou jistotou. Předchůdcem švýcarských dadaistů byl M. Duchamp, jenž se usadil 1915 v New Yorku, kde vytvářel svá ready-mades. Kolem něho se utvořila skupina newyorských dadaistů, k níž patřili Man Ray, F. Picabia, de Zayas, Arensberg; skupina vydávala časopis "291". Koncem 1916 se Picabia vrátil do Barcelony, kde za1ožil časopis "391". Po druhé cestě do USA se usadil 1918 ve Švýcarsku a připojil k Curyšské skupině. 1917 Vydal Tzara dva sešity Dada, k němuž ve spolupráci s Picabiou připojil 1918 třetí sešit s dadaistickým manifestem. Čtvrtý a pátý sešit vyšly 1919 pod názvem Antologie Dada.

Pařížskou dadaistickou skupinu tvořili Breton, Aragon, Soupault, Eluard, Ribemont-Dessaignes, Péret a Cravan, první dadaistický salón se konal 1922 V Galerie Montaigne; na podzim se skupina rozešla pro rozpory, které vznikly při dadaistickém setkání v Tyrolích.

Berlínskou dadaistickou skupinu založil Hülsenbeck 1917; rozešla se 1920 po výstavě, kde vynikaly zejména satirické karikatury G. Grosze. Kolínskou skupinu vedli M. Ernst a H. Arp; uspořádala výstavy 1919 a 1920; zvláště výstava 1922 vyvolala skandál, načež byla policejně uzavřena. Vůdčí osobností dadaistické skupiny V Hannoveru byl K. Schwitters. Dada bylo intelektuálním protestem proti dosavadním kulturním a uměleckým konvencím; jako v podstatě destruktivní hnutí nevytvořilo nové výrazové formy a ani o to neusilovalo; techniku koláže přejalo od kubismu. Svým zásadně odmítavým stanoviskem k estetickým hodnotám připravovalo surrealismus, jehož první přívrženci byli bývalí dadaisté.

Zdroj: Encyklopedie světového malířstvi - Autorský kolektiv pod vedením PhDr. Savý Šabouk DrSc.; nakl. Academia ČSAV 1975


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]