dali.uffs.net

Salvador Dalí - Odjinud ...


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

Sigmund Freud (1856-1939)

Narodil se ve Freiburgu nebo-li Příboře v České republice. Ale už jako 4-letý se musel odstěhovat do Vídně, kvůli nekalým dědečkovým obchodům. Zde nastoupil na gymnasium, kde exceloval. Poté studoval medicínu, konkrétně neurologii a pak psychologii.
On sám byl oblíbencem jak své matky, tak svého otce. Dochovala historka o tom jak se jeho otec Jakub Freud hádá s Moritzem Rozenthalem, který se později stal slavným pianistou, který byl tehdy ještě malý chlapec. Jacob Freud uvadí jak se malý Moritz hádá se svým otcem a říká mu : Co jsi ty v porovnání vůči tvému otci ? Palec mého malého Sigmunda je chytřejší než moje hlava, ale on by se se mnou nikdy neodvážil srovnávat. Freud sám, pak sebe i svůj život pokládá za dokonalou kombinaci inteligence a štěstí.
Z jeho dětství také pochází jeden ze stavebních kamenů psychoanalýzy - Oidipovský komplex. Všeobecně známá pravda zní, že mladý Freud přistihl jednou svou matku nahou a to ho silně vzrušilo, na tuto příhodu si vzpomněl při četbě díla Oidipus a vyvodil z toho závěr, že za všemi duševními traumaty vězí sexuální pud. Pravda však je trošku odlišná. Freud uvádí, že jednou ve svém snu prožil dlouhou cestu vlakem a z toho, že cesta byla tak dlouhá následně vydedukoval, že mohl vidět svou matku nahou a že ho tato scéna mohla vzrušit. Proto se tato scéna mohla stát, ale také může být pouze výplodem Freudovy fantazie. Ať už je to pravda či ne Freud z toho vyvodil nepsaný zákon lidské duše - oidipovský komplex.
Dalším jevem, který Freud studoval byla hysterie, která jak se on domníval blízce souvisí s neurózami. Začal se věnovat tedy i jim a brzy došel k závěru, že neurózy jsou vlastně duševní šrámy zakotvené v našem podvědomí mimo dosah lidské mysli, které se nejsou schopny sami vysvobodit. Toho lze dosáhnout pouze odreagování. Za královskou cestu do nevědomí pak považoval Freud sny. Obě tyto své teorie pak shrnul v díle Význam snů.
S vydáním tohoto díla čekal na magický rok 1900. Reakce byly vesměs bouřlivé. Zatímco otitulovaní bohové lékařského Olympu šíleli a padaly termíny jako "Duševní onanie" apod. veřejnost jásala ; konečně se dočkala nekriminálního vysvětlení pro svoje hříchy a neřesti. Určitým kompromisem mezi rozumem a citem pak bylo, že místo pocty vědecké, Nobelovy ceny kterou by Freud jistě nepohrdl, dostal autor psychoanalýzy nejvyšší německé literární ocenění - Goethovu cenu, což se ho nesmírně dotklo.
Potvrzení jeho děl přinesla paradoxně katastrofa. 1. světová válka. Po válce už již slavný Freud zatvrzele odmítal jiné zakotvení lidské činnosti,,než sexuálního. Brzy ho proto opustili jeho nejlepší žáci, ale ke štěstí psychoanalýzy a hlubinné psychologie vůbec vydolovali z Freudova odkazu těch pár zlomků pravdy a rozvíjeli je. Nejdále se dostal Carl Gustav Jung.
Příchodem Hitlera byla psychoanalýza zakázána a Freud byl zajat Gestapem. Byla mu nabídnuta emigrace, ale ovšem až poté co podepsal tzv. dobroznání. V němž např. prohlašoval cituji "Gestapo můžu každému vřele doporučit" apod. Odcestoval i ze svou rodinou do Hampsteadu v Londýně kde také 23. 9. umírá na pokročilou rakovinu ústní dutiny.
Freudovo dílo, jakkoli je dnes překonané konečně odtabuizovalo vědě lidskou duši a další možnosti jejího poznávání a ovládání. Dnes se klasická psychoanalýza používá spíše k sebepoznání než terapii. Přesto však významně ovlivnila tehdejší vědu, umění a společnost.


Zdroj: Duff, http://duff.uffs.net (drobné úpravy textu z popudu Martina Strakoše z Příbora)


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]