dali.uffs.net

Salvador Dalí - Odjinud ...


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

Salvador Dalí

Cesáreo Rodríguez Aguilera řekl: ...v Dalího osobě -u něho snad víc než u kteréhokoli jiného malíře- se k sobě těsně váže umění, frivolnost, senzačnost, introspektivní analýza, vlastní trauma a fobie, které koneckonců jsou věrným odrazem současné doby.

Obvyklé matení pojmů, tak typické pro Dalího i pro surrealismus, ovládá všechny malířovy projevy, všechno jeho jednání. V roli veřejného činitele, v častých projevech a uchvacujících přednáškách, ve vlastním životopise (který je nejpodmanivější částí jeho literárního díla), v románech, ilustracích, dekoracích, jevištních výpravách, plakátech..., zkrátka v každé své činnosti vystupoval umělec jako neúnavný a vášnivý představitel oné jedinečné a nespoutané osobnosti, která se jmenuje Salvador Dalí.

Narodil se dne 11. května ve Figuerasu (Gerona), jeho otcem byl notář Salvador Dalí a matkou Felipa Doménechová. Jednoho dne se dovídá, že se narodil tři roky po smrti svého bratra, jemuž bylo tehdy sedm let a který se rovněž jmenoval Salvador. Začala na ně silně doléhat myšlenka na mrtvého bratra. Tato okolnost, zjištěná dodatečně, v něm vyvolala představu, že existoval mrtvý ještě před svým narozením, že se smrt stala jeho druhou přirozeností, že jeho vlastní podoba mu byla uloupena, že existuje pouze jako zástupce a záměna. Už od mládí měl neustálou potřebu prosazovat se. Svou identitu nalezl v mateřském lůně a opět ji objevuje právě tam. Znovu a znovu se navrací do fetální polohy: kolena pod bradou, paže mezi nohama, tvář v dlaních, sevřené prsty dohromady propletené.

Rozhodující léta:

Nejdůležitější fáze Dalího tvůrčího období trvala dvanáct let. začíná roku 1922, kdy vstoupil na školu krásných umění san Fernando v Madridu, a trvá až po jeho první cestu do Spojených států v roce 1934. Od bázlivosti a venkovské ostýchavosti, které ho provázely od jeho příchodu do Madridu, až k smělosti a sebejistotě, s nimiž vstupoval na půdu Severní Ameriky, uplynul ve zkratce celý jeden lidský věk. Také jeho tvůrčí síly dosahují v tomto období svého nejvyššího rozkvětu. Dalího budoucnost se rodí a krystalizuje právě v oněch letech. jeho řemeslná zručnost dosahuje tehdy nevyšší dokonalosti, jeho bohatá invence přináší nejzajímavější objevy. Rodí a vyvíjí se surrealista, jehož už nebude možné nikdy pominout.

Léta 1918-1927

Vzhledem k svému nespornému uměleckému nadání byl zapsán na Městskou školu kreslení ve Figuerasu. Zde se ho ujal profesor Juan Núnez, nositel Římské ceny v oboru grafiky, pod jehož vedením se na dílech Rembrandtových poučil o účincích temnosvitu. V této době maluje žánrové obrázky, několik portrétů a další oleje s vtlačenými oblázky, veden už tehdy snahou, od níž ani později v životě nikdy neustoupil, vyjádřit v obraze třetí rozměr. V roce 1918 vystavuje spolu s dalšími místními umělci několik olejů a nachází příznivý ohlas u kritiky. Dostává zakázku na plakát pro Trhy a slavnosti sv. Kříže ve městě Figueras.

V 17 letech je přijat na speciální školu malířství, sochařství a grafiky při škole krásných umění San Fernando v Madridu. Po vyloučení z této školy odchází do Paříže. Setkává se s Picassem. Roku 1927 namaloval obraz Krev je sladší než med, který je považován za první surrealistickou tvorbu. Prostřednictvím Miróovým se seznamuje s André Bretotem a stává se členem surrealismu.

Umělecká tvorba let 1927-1989

Provádí jevištní výpravu ke komedii Síly lásky a kouzel, spolupracuje na scénáři Andaluského psa, spolupracuje na scénáři Zlatý věk, vystavuje v newyorském Julien Levy Gallery a v barcelonské Gallería Dalmau, roku 1934 se v Londýně seznamuje se Zikmundem Freudem, později vyloučen ze surrealistické skupiny, 1937 realizuje v New Yorku výzdobu výkladních skříní pro obchodní dům, vydává manifest Prohlášení nezávislosti fantazie a práva člověka na vlastní bláznovství, s přítelem spolupracuje na baletu Bakchanálie, 1942 vychází jeho kniha Tajný život S.D., k baletu Sentimentální rozhovor a Šílený Tristan zhotovuje kostýmy a jevištní výpravu, ilustrace Dona Quijota a Macbetha a tvoří akvarely pro Třírohý klobouk, spolupráce na římském filmu Jak se vám líbí, 1951 zahajuje práci na sto dvou akvarelových ilustracích k Božské komedii, navrhuje pro newyorské zlatníky šperky, 1973 vydává knihu Jak se stát Dalím, maluje první stereoskopický obraz: Dalí zezadu maluje Galu zezadu, 1974 dokončuje šestnáct soch pro základnu kopule v muzeu ve Figuerasu.

Nejslavnější obrazy:

Dívka z Ampurdánu, Ošatka s chlebem, Popílky-jediná práce z doby vojenské služby, předjímající umělcovy snové kreace, směřující k osvobození podvědomí, Krev je sladší než med, Podobizna Galy-objevují se už na ni mravenci a koníci, které se na jeho pozdějších plátnech nacházely jako jeden z ústředních motivů, Stálost paměti

Antropomorfní chléb-za námět si zvolil sexuální trauma: z chlebové veky a měkkých hodinek se stává zřetelný falický objekt, Galino Klekání -dokládá jím teorii skrytého erotismu v obrazech Jeana-Francoise Milleta, Měkká konstrukce s vařenými fazolemi, Paranoia, Kanibalismus podzimu, Nekonečná hádanka, Naděje!, Vzkříšení těla

Geopolitické dítě pozoruje zrození nového člověka-projev naděje ve zrození člověka budoucnosti, Melancholická atomovka-připomínka hrůzného masakru, který způsobila 6. srpna americká atomová bomba v Hirošimě, Madona z Port-Lligatu, Kristus sv. Jana z Kříže, Ukřižování, Poslední večeře, Sv. Jakub Starší, Sen Kryštofa Kolumba, Lov tuňáků, Královská hodina ...


Zdroj: Referáty, seminárky, taháky, maturitní otázky na Scio Cz, http://www.ereferaty.cz/index.asp?c=view&ID=326


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]