dali.uffs.net

Salvador Dalí - Rozbory obrazů


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]

APPARATUS AND HAND
Appareil et main
Aparát a ruka
1927, olej na dřevě, 62.2 x 47.6 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Tento obraz spadá do Dalího ranné tvorby, bylo mu tehdy pouhých 23 let. Rok 1927 byl pro mladého Katalánce zlomem (poté co byl v roce 1926 vyloučen z Akademie San Fernando); seznamuje se a začíná uměleckou spolupráci s Federicem Garcia Lorca, jedním z největších španělských básníků a dramatiků; poté slouží sedm měsíců ve španělské milici. Dalí byl také ovlivněn revolučním výkladem snů Sigmunda Freuda a byl zaujat zkoumáním jeho psychoanalýzy lidského nitra natolik, že ji začal uplatňovat ve svých obrazech. "Kola byla v pohybu", a tak Dalí v roce 1929 vstupuje do surrealistické skupiny.
Do té doby byl mladý umělec připraven pustit z hlavy své časné úspěchy, aby sledoval více své osobní vize; kterými zahrnoval a zároveň i šokoval veřejnost. Během tohoto roku (1929) namaloval takové klasické realistické práce jako Basket of Bread a Girl's Back. Zatímco jeho styl, kterým maloval byl stálé tradiční, obsah jeho obrazů bylo "něco jiného", ale tradičního. Freudovy myšlenky na vysněný symbolismus nahradily přirozený svět.
Dojem vyvolaný tímto obrazem je jedním z pocitů snové úzkosti. "Aparát" je centrálním trojúhelníkovým obrazcem, který je podpíraný malými tyčovitými objekty, nepatrně našikmo - vytváří pocit, že se celá věc může zhroutit v kterékoliv chvíli. Na vrcholu aparátu je příšerná ruka bez kůže, která vypadá elektrifikovaně. Aparát nejasně nabývá lidskou podobu, která je ještě více evidentní ve stínu, který vrhá. To bylo také Dalího záměrem - zamýšlené vyvolání úděsu diváka. Aparát a ruka nám naznačuje způsob, jak si všimnout "skutečného" světa, ukazuje nám, že noční můry mohou být tak hmatatelné jako naše denní realita. Dalí je na nejlepší cestě definovat svůj surrealistický styl, který později ještě více rozvine.


MYSTERY OF DESIRE (MA MÉRE, MA MÉRE, MA MÉRE...)
L'Énigme du desir - Ma mére, ma mére, ma mére
Záhada touhy - Moje matka, moje matka, moje matka
1929, olej na plátně, 110 x 150 cm
Staatgalerie Moderner Kunst, Mnichov, majitel Oskar R. Schlag, Zurich

V roce 1929 namaloval Dalí celou řadu rozměrných, nespoutaně erotických obrazů, které šokovaly každého s výjimkou pouze těch nejliberálnějších surrealistů. Obraz dokumentuje umělcovu jedinečnou schopnost malířsky zachytit freudovskou symboliku. Plochu plátna ovládá velký žlutý tvar inspirovaný Gaudího architekturou. V prohlubeninách tohoto fantastického útvaru se opakuje nápis "ma mére" (moje matka), inspirovaný básní Tristana Tzary. Celý tvar přechází v levé části do lidské hlavy, která je portrétem spícího autora. Za ní se opět objevuje umělcovo vlastní zpodobení, tentokrát v objetí se svým otcem. Ryba, kobylka, dýka atd. jsou Dalího typickými, ale jen těžko vysvětlitelnými symboly. Tento obraz patří mezi deset nejvýznamnějších umělcových pláten.


SLEEPER, HORSE AND LION
Spící žena, kůň a lev
1930, olej na plátně, 60 x 70 cm
soukromá sbírka, Paříž

Tento obraz patří k nejdůležitějším dílům Dalího surrealistického období; při jeho tvorbě naplno rozvinul svou paranoidně-kritickou metodu. Prokázal zde ohromnou představivost, nápaditost a imaginativní schopnost vidět v nějakém tvaru ještě tvar další, úplně odlišný. Na tomto tzv. "dvojitém obraze" je zachycena žena, která se proměňuje v koně anebo ve lva. Tvorba podobných "dvojitých obrazů" byla, alespoň podle Dalího názoru, možná pouze díky paranoidnímu myšlení.


ARCHITECTURAL MILLET'S ANGEL OF THE LORD
Architektonický Anděl Páně od Milleta
1933, olej na plátně, 73 x 60 cm
Perls galleries, New York

Milletův obraz "Anděl Páně" Dalího zajímal už od školních let. Své úvahy o tomto díle uveřejnil v roce 1933 v revue Minotaurus. Soudil, že úspěch obrazu se neodvíjí pouze od jeho náboženského tématu, ale tkví především v jeho skrytém symbolickém významu. Pro Dalího má tento obraz především erotický obsah, jenž ve vlastních dílech bezpočtukrát rozvinul. Milletovy postavy mu posloužily například jako nejčastější motivy pro ilustrace Lautréamontových "Zpěvů Maldororových". Na plátně nahradil dvě postavy podivnými útvary, které zde sehrávají, vzhledem k výjevu, ochrannou roli. Ta vyniká zejména přičiněním malých postaviček otce s dítětem, jež procházejí jakousi obloukovitou bránou vzniklou propojením obou zmíněných tvarů - symbolů.MASOCHISTIC INSTRUMENT
Masochistický nástroj
1933-34, olej na plátně, 62 x 47 cm
soukromá sbírka

Obraz spojuje několik motivů z oblasti masochistických tendencí v erotice. Ženskému aktu v okně odpovídá po pravé straně cypřišovitý strom jako symbol sexuality; mezi jehož větvemi je zabodnutá dýka. Housle, jež drží v konečcích prstů nahá žena, ochable visí dolů. Erotická symbolika typu žena = hudební nástroj byl oblíbeným surrealistickým tématem. U Dalího navíc představují ochablé housle méněcennost hudby, kterou tento bytostný malíř považoval za podřadné umění.


SPECTRE OF SEX-APPEAL
Le Spectre du sex-appeal
Přízrak (strašidlo) sex-appealu
1934, olej na dřevě, 18 x 14 cm
soukromá sbírka, Figuares, Fundación Gala-Salvador Dalí

Tento obraz byl jednoznačně inspirován freudovskou ikonografií. Se samotným Sigmundem Freudem se malíř seznámil v roce 1938. Toto dílo patří k Dalího nejvýznamnějším miniaturám. Zobrazuje podivné ženské tělo podepřené dřevěnými berlemi, před nímž stojí autor jako šestileté dítě miniaturních rozměrů. Pozadí tvoří skalnatá zátoka v Port Lligat, jež je upomínkou Dalího dětských dobrodružství. Berle mají symbolizovat jednak společnost, která potřebuje oporu, a jednak život a smrt - a lidskou nedokonalost.GEOPOLITICAL CHILD WATCHING THE BIRTH OF THE NEW MAN
Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau
Geopolitické dítě pozoruje zrození nového člověka
1943, olej na plátně, 45.5 x 52 cm
sbírka E. a A. Reynolds Morseových, zápůjčka pro Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Když se Dalí v roce 1940 přestěhoval pod vlivem politických událostí do USA, prohlásil, že surrealismus je mrtev a on sám že přechází do nové tvůrčí éry, jež by se nejspíš dala charakterizovat jako návrat ke klasicismu a obnovení renesančních ideálů. toto plátno namaloval jako výraz naděje ve zrození nového člověka, člověka budoucnosti. Obrazu dominuje obrovská vaječná skořápka v podobě zeměkoule, z níž se právě prodírá na svět "nový člověk". Mezi obrazy vystavenými v roce 1943 v newyorské galerii Knoedler patřilo toto plátno k nejvýznamnějším a nejobdivovanějším.DREAM, INSPIRED BY A BEE FLYING AROUND A POMEGRANATE, A SECOND BEFORE WAKING UP
Réve cause par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade, une seconde avant l'éveil
Sen vyvolaný letem včely kolem granátového jablka, vteřinu před probuzením
1944, olej na plátně, 51 x 40.5 cm
sbírka Thyssen - Bornemisza, Lugano-Castagnola

Granátové jablko jako symbol plodnosti a nesmrtelnosti exploduje na tomto plátně v rybu, která vyvrhuje ze svých útrob tygry prudce se vrhající na smyslně ležící nahou ženskou postavu, jež je v podstatě zobrazením Dalího manželky Galy. Tato hrozivá, ale úchvatná a skvělá kompozice, blížící se dokonalostí provedení barevné fotografii, upomíná na Dalího dřívější surrealistická díla - každý objekt na tomto obraze se vznáší, avšak perspektiva je mnohem propracovanější a celý účinek díla mnohem výraznější, protože malíř použil (oproti svým raně surrealistickým dílům) jednodušší a přímější symboliku.MY WIFE, NAKED, WATCHING HER OWN BODY, WHICH CHANGES INTO A STAIRCASE, THREE VERTEBRAE OF A COLUMN, THE SKY AND ARCHITECTURE
Ma Femme, nue, regardant son propre corps devenir marches, trois vertébres d'une colonne, ciel et architecture
Moje žena, nahá, pozorující své vlastní tělo, které se promítá na schody, sloup, oblohu a architekturu
1945, olej na dřevě, 61 x 52 cm, o prodeji obrazu
soukromá sbírka, New York

Během svého osmiletého pobytu v USA se Dalí zajímal o šperkařství a pracoval také jako jevištní výtvarník. Realizoval celou řadu portrétů, při nichž využíval stylové prvky ze svých předešlých období. Tento formálně dokonalý obraz s výraznými konturami a klasickými detaily drapérie, těla i vlasů, naznačuje Dalího zájem o akademismus, který se měl už v nejbližší době plně rozvinout v umělcově tvorbě s náboženskou tématikou.DEMATERIALIZATION NEAR THE NOSE OF NERO
La Séparation de l'atome
Dematerializace Neronova nosu [Rozštěpení atomu]
1947, olej na plátně, 76.2 x 45.8 cm
soukromá sbírka, Figueras, Fundación Gala-Salvador Dalí, Dalího dar španělskému státu

Symetrická kompozice s použitými prvky klasické renesanční architektury připomíná rozvržení umělcova pozdějšího náboženského obrazu Madony z Port Lligatu. V roce 1947 vytváří Dalí pod vlivem nedávných válečných událostí několik obrazů, jejichž ústředním motivem je štěpení atomu a princip gravitace. Ačkoli je z tohoto plátna cítit umělcův sílící příklon k akademismu, dílo vyniká virtuozitou formy i dokonalostí použitých prostředků.FIRST STUDY OF THE VIRGIN OF PORT LLIGAT
První studie k Madoně z Port Lligatu
1949, olej na plátně, 49 x 38 cm
Marquette University Committee on the Fine Arts, Milwaukee

Dalího zájem o klasicismus a jeho stále hlubší náboženské cítění - obojí našlo na tomto plátně výraz přetavený do klidné, takřka kontemplativní kompozice. Jde o umělcův první obraz s náboženskou tématikou, jehož pozadí tvoří zátoka Port Lligat. Dalí v tomto díle zhodnotil své studium renesančního malířství. Hlava dítěte, jež je zde zobrazena nakloněna dopředu, byla důvodem častých námitek a odsudků, ale Dalí se vždy odvolával na kresbu Ukřižování sv. Jana, která mu byla vzorem. Velmi brzy po dokončení obrazu také vydal "Mystický manifest" (1951), v němž se otevřeně hlásí ke katolicismu.RAPHAELESQUE HEAD BURSTING
Téte raphaëlesque éclatée (explosant)
Vybuchující Raffaelovská hlava
1951, olej na plátně, 45 x 35 cm
Edinburgh, Scottish National Gallery, zápůjčka od slečny Stead-Ellis, Summerset (soukromá sbírka Velká Británie)

Zájem o jadernou fyziku přivedl Dalího k vytvoření mnohých děl, jež by se nejspíš dala charakterizovat jako "mystická poselství atomového věku". Hlava zobrazené madony nemá uzavřený tvar - ten je rozložený, rozbitý. Protiklad, jež tvoří původní raffaelovský klid a dalíovská vybuchující extáze, ústí v konečnou syntézu, kterou není snadné do všech důsledků pochopit. Hlava je umístěna do kupole římského Panteonu, jejíž vrchní kulový otvor umožňuje průnik duhového světla.


COLOSSUS OF RHODOS
Rhodský kolos
1954, olej na plátně, 69 x 39 cm
Kunstmuzeum Bern

Obraz patří do cyklu "Sedm divů světa", jenž Dalí namaloval na objednávku. Jako předloha mu pravděpodobně sloužily rytiny ze starých učebnic a encyklopedií. Nápadný je na tomto obraze hyperrealismus, s nímž umělec zobrazil gigantickou hmotu sochy sestávající z kamenných kvádrů. Působivost obrazu zvyšuje kontrast mezi rozměry sochy a velikostí postav na jejím podstavci a použitá perspektiva - pohled zespoda vzhůru.


ROSE
Růže
1958, olej na plátně
soukromá sbírka Arnolda Granta, New York

Autorův extrémní akademismus se zde projevuje ve formálně dokonalém provedení květu růže, která se vznáší uprostřed obrazu nad rovinatou krajinou, a ústí až do metafyzické ireality a mysticismu.


Zdroj: autor převážné většiny rozborů - PhDr. Jadwiga Lacková; dále překlady (překrady) rozborů z http://www.salvadordalimuseum.org


[Index] [Salvador Dalí] [Obrazová Galerie] [Rozbory] [Fotografie] [Film] [Odjinud...] [Napsali...] [Odkazy]